WWW.ORANGEHAT.NL
Motorsportmedia
Media and knowledge - since 2004


By Emil Bilars
Free-lance journalist/photographer and general motorsports-enthousiast.
Presscard: FIM PRE-3601

(Thanks to Blocky Pics and  Shots by Lien for the photos above)


 LIKE Orangehat.nl on Facebook!!!


Follow @orangehat.nl


Link-banner 
(left mousse button/ 'safe as' :)


Over Orangehat.nl Motorsportmedia:
Orangehat.nl verzorgd sinds 2004 media binnen de motorische sport waarbij de zijspan-motorcross toonaangevend is. Hiernaast bezoekt Orangehat.nl ook vele andere auto- en motorsport disciplines, soms vooraf in opdracht.
De website Orangehat.nl richt zich met name op de actuele auto- en motorsport fotografie.
Op de website kan men verder informatie en historie vinden over het circuit van Zandvoort en de zijspancross.
Orangehat.nl Motorsportmedia richt zich hiernaast ook op het schrijven van verslagen en andere artikelen voor opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld MXmag.be of Moto73-magazine.
Naast de twee belangrijke pijlers van fotografie en schrijven doet Orangehat.nl Motorsport media nog meer zoals bijvoorbeeld het live presenteren of geven van interviews en doet Orangehat.nl gedegen onderzoek naar onderwerpen (binnen de auto- en motorsport) voor eigen publicaties danwel in  opdracht voor anderen.
About Orangehat.nl Motorsportmedia:
Orangehat.nl delivers media-content about motorsports since 2004, especially about sidecar-motocross. Besides this Orangehat.nl also provides media from all kinds of other motorsportevents, sometimes in assignment for clients.
The website Orangehat.nl mainly focuses on actual Motorsport photography.
The website Orangehat.nl also provides some information and history about the Zandvoort roadracing-circuit  and sidecarcross.
Besides photography Orangehat.nl Motorsportmedia also writes Dutch reports and articles  for clients like for example MXmag.be or the mayor Dutch Moto73-magazine.
Orangehat.nl Motorsportmedia also does other things like live presentations or interviews with interactive public. Also research about subjects (within the world of motorsports) for own publication or as an assigment for clients is somehting Orangehat.nl does on a solid base.


Intresse in werk van Orangehat.nl of een andere vraag?
Stuur een e-mail naar emilbilars@gmail.com

Publicaties in andere media;
Zie mijn Portfolio

Voor NON auto- motorsportfoto's:
www.emilbilars.nl


Intrested in work from Orangehat.nl or an other question?
Send an e-mail to emilbilars@gmail.com

Publications in other media;
See my Portfolio

For NON Motorsport photos:
www.emilbilars.nl


Wie is 'Orangehat'?
Mijn echte naam is Emil Bilars en ik ben een enthousiast volger van de auto- en motorsport waarbij de zijspanmotorcross met dikke stip op één staat.
Ik loop al heel wat jaren rond op allerlei circuits.
Mijn ouders hebben elkaar ontmoet op het circuit van Zandvoort en hebben mij de naam 'Emil' gegeven als een verwijzing naar de Zwisterse Wereldkampioen zijspancross Emil Bolhalder.
Vanaf het moment dat ik dus op deze aarde was speelde de auto- en motorsport (met name dat laatste) een rol in mijn leven. Als baby was ik nog aanwezig bij de laatste paar zijspancross wedstrijden van mijn vader (al kan ik dat niet meer herrineren ;) ) en de jaren hierna ben ik ook opgegroeid met ouders die mij mee namen naar de NK en enkele GP zijspancross wedstrijden.
Rond mijn achtste jaar begon ook meer de intresse in de rest van de auto- en motorsport en ging ik langzamerhand ook de F1 volgen en de Grand Prix wegraces (thans MotoGP geheten) om maar iets te noemen.
In mijn tiener jaren ontmoette ik een paar vrienden die ook intresse hadden in de auto- en motorsport. Zodoende werd het circuit van Zandvoort, immers voor ons als Haarlemmers 'om de hoek', in die tijd een bijna vaste verblijfplaats voor mij als er op een zondag geen zijspancross was waar ik heen ging.
Tegenwoordig kom minder vaak als toen op het circuit van Zandvoort.
Het leven is nu ook anders natuurlijk dan in mijn veel 'vrijere' tienerjaren waarin tijd zowel letterlijk als figuurlijk minder kostbaar is.

Ik heb inmiddels mijn eigen huis en bijbehorend huishouden bestaande uit een vrouw, één dochter en alle pieken en dalen die hierbij horen.
Ik ben ook allang klaar met school en studies
(Ik ben afgestudeerd in Geschiedenis te Amsterdam) en nu vollop aan het werk. Naast alle zaken voor Orangehat.nl werk ik doordeweeks ook full-time in loondienst bij een werkgever. Omdat ik dus niet overal tegelijk kan zijn
is het thans met name het live bezoeken van de zijspancrosswedstrijden (WK en Nederlandskampioenschap) met hiernaast als vaste prik ieder jaar de Dutch TT Assen die ik vanaf 1998 achteréénvolgend heb bezocht. Daarnaast bezoek ik iederjaar nog steeds een aantal keer het circuit van Zandvoort en andere evenementen zoals autocrossen bijvoorbeeld.

Sinds 2004 probeer ik op voornamelijk optisch vlak (foto's) maar later ook via geschreven teksten (colums, geschiedenis, verslagen voor andere media) , mijn 'gevoel' over te brengen op geintresseerden vanuit een proffesionele benadering.
Ik hoop dat ik via Orangehat.nl en verschillende andere media nog steeds mijn enthousiasme kan overbrengen voor de auto- en motorsport. Hopelijk kan ik zodoende anderen mensen meer en meer enthousiasmeren voor de auto- en motorsport.
Dit is altijd mijn drijfveer geweest bij het maken van media voor Orangehat.nl.

Who's 'Orangehat'?
My real name is Emil Bilars and I am an enthousiastic motorsportfan.
I could not imagine my live without it.
My parents met eachother at the Zandvoort circuit and named me after former sidecarcross Worldchampion Emil Bolhalder from Switserland.
So since I was born i'm into racing. At that time my father was a sidecarcross-driver so only a couple weeks old I visited one of the last sidecarcross-races of my dad. (can't rember it dough ;) )
Also the years in my childhood were into sidecarcross as my parents took me to all the Dutch Championships and several GP races.
By the time I was eight years old my general intrest in motorsports started to grow. Since then I follwed the F1 and also the MotoGP for example.
When I was a teenager I met a couple of friends who also had the same intrest.
So the following years we visited more and more the Zandvoort Circuit (just like 'arround the corner' from my lovely hometown Haarlem) and a bit later on I spend almost all my sundays overthere if there wasn't anny sidecarcross-race to go.
Nowadays I don't visit the Zandvoort circuit that much as back in those days. Life is different now having a house and a family of my own (I am married and I have one daugther). Long time ago I also finished education
(I studied in Amsterdam and graduatied in History) so nowadays I am fully working. Besides all the jobs within Orangehat.nl  I also work full-time during the week  for an employer.
So time is more valuable nowadays as it was it in the past.
Nowadays it is mainly sidecarcross events (World Championship and national races) wich I visit every year. 
The other main event I visit every year is the MotoGP at Assen. I visit our 'Dutch TT' every year since my first visit overthere in 1998. Besides al this I still visit the Zandvoort circuit a couple of times a year and  I try to visit as much other Motorsport-events as possible.

Since 2004 I try to let other peolple experiece my feelings about visiting a motorsport event. Mainly troughout photos but later on also with written articles (opinion, history, reports for other media) and all in a proffersional matter.
I still hope that throughout Orangehat.nl or other media-content  I made of make people get more and more enthousiastic about motorsports. This is the drive wich was always behind the production of my media.


Ontstaansgeschiedenis van de website: 

In 2004 kocht ik mijn eerste digitale camera en begon vrijwel direct hiermee ook foto's te maken van de races en zijspancrossen waar ik aanwezig was. De foto's die ik destijds maakte zijn te vergelijken met de kwaliteit van GSM-foto's anno 2012.  Niet veel later besloot ik om een website te beginnen om deze foto's ook aan anderen te kunnen laten zien.
Sinds die tijd is er een hoop verandert. 
In 2006 heb ik mijn eerste spiegel-reflex camera gekocht en ben mijzelf steeds meer gaan verdiepen in de fotografie. Gaande weg de jaren ontwikkelde ik mijzelf als fotograaf alsmede de website langzaam maar zeker naar steeds een hoger niveau.
Thans trekt deze site honderden bezoekers per dag en is Orangehat.nl  een niet meer weg te denken zoekresultaat als men op google zoekt naar 'geschiedenis van het circuit van zandvoort' en tevens is 'Orangehat' echt een begrip geworden binnen de internationale zijspancrosswereld.

Some history about this website:
In 200
4 I bought my first digital camera and began almost immediately with also making pictures of the sidecarcross-meetings and other races were I was present. The photos I took back then can be compared with the quality of mobilephone-pictures in the year 2012.
Not
much later I decided to start a website so I could show my pictures  to others.
Since then a lot has changed. I have bought my first  SLR-camera in 2006 and I improved myself more and more as a photographer. Also the website itself improved more and more over the years .
Nowadays Orangehat.nl attracts hundreds of visitors each day  and
you can not imagine a result on the first page in Google without Orangehat.nl if you search for 'history Zandvoort circuit'
Also has 'Orangehat' become a real name within the international world of sidecarcross.
Waarom die Oranje hoed?
Ik heb al sinds mijn kinderjaren een oranje pet of hoed op als ik naar een groot auto- motorsport evenement ga. Ik deed die Oranje hoofddeksels op om de Nederlandse deelnemers waar ook te steunen.
Toen ik in 2004 begon met foto's maken en ik een website wilde beginnen heb ik lang getwijfeld over een goede naam. Ik wilde niet iets 'standaard' als '.....pictures' of 'photo ......' etc. 
Ik wilde echt wat aparts wat er tussenuit kon springen in iedergeval qua naam. Ineens kwam ik op het idee van 'Orangehat'.
Het bekt lekker en bovendien had ik dus al vaak een oranje hoed of pet op langs het circuit (daarom kwam ik ook op de naam natuurlijk).  Bovendien ben ik met de oranjehoed op sneller herkenbaar voor 'vreemden' .
Dat deze aanpakt werkte en nog steeds werkt blijkt iedere dag maar weer.
Nog elk jaar komen er wel een aantal mensen naar mij toe die 'Orangehat' toch eens gaan vragen hoe ik nu eigenlijk echt heet op mijn paspoort....


Why the Orange hat?
Since my childhood  I always wear an orange hat or cap when I visited big motorsport-events.
Just to show that I supported the Dutch competitors.
When I started to make photos in 2004 and want to start a website I doubted long about the name.
I did not want something mainstream like '....pictures' or 'photo....' etc.
I really wanted something special and unique. Then all of a sudden the name 'Orangehat'  came in my mind.
It's a short name and really different compared to other similar websites in this category.
Also in this manner with wearing the Orangehat  I am  more recognizable  for people that do not  know me personaly in the first way.
Even nowadays it still proves what I thought back then.
Still every year some people approach me along side track and ask for the real name of 'Orangehat'....Couldn't find what you are looking for? 

Send an e-mail to
emilbilars@gmail.com