Credits 


NL: Op alle media van deze site geldt copyright
Voor non-commercieel publiek gebruik zoals een  clubblad graag even contact opnemen via de e-mail. 
Voor commercieel publiek gebruik gaarne ook contact via de e-mail over de voorwaarden en prijzen.
Voor media gepubliceerd op deze site die onder copyright van anderen staan, zoals veel foto's onder de "circuit Zandvoort sectie", geldt dat zij sowieso niet mogen worden verspreid, hetzij commercieel, hetzij particulier.

Bent u van mening dat u eigen auteursrechten of uw privacy  hier worden geschonden op enigerlei wijze kunt u mij een e-mail sturen via emilbilars@gmail.com
Ook voor overige vragen of informatie die u niet op deze site kunt vinden is dit uiteraard mogelijk.

Deze website is ontstaan uit hobby voordat deze groter werd.
Het grootste gedeelte van deze site is tot stand gekomen door mijzelf, Emil Bilars, alias 'orangehat'.
Een aantal zaken waren in de loop der jaren onmogelijk om zonder anderen te bereiken. 
Bij deze wil ik daarom onderstaande personen bedanken:Eef Bilars

Marion Bilars

Guido van Dijck

Martijn Weltevreden

Roland Berendse

Rick Claes

Frans Thijs

Chris Helm

Jan de With

Herman Liesemeijer

George Standaar

Rob Petersen  

Vera Lodder  

Anton Asag

Gerben WormgoorGB: None of this site may be reproduced (copyright).
For non-commercial public use like a clubmagazine  please send me an e-mail.
For commercial public use also please contact me by e-mail for all the details and pricing
The media with another sign then the "orangehat.nl"-mark may not be used of reproduced at all. These media are not mine so I can not decide if  the  can be used.

Do you believe your own copyright or privacy is violeted within this website, please send me an e-mail at emilbilars@gmail.com
Also for other questions or information wich you could not find at this website send me an e-mail.

This site originated as a hobby before it grew bigger.
Most of this site was established by myself, Emil Bilars, a.k.a. ´Orangehat´.
Still some things I could not reach only by myself in all those years.
That's why I want to thank the persons following below.